Tüp Bebek

Kısırlık

Gebelik ve Doğum

Jinekoloji

Kanser

Ürijinekoloji

Genital Estetik

Endoskopi

Tüp Bebek Tedavisi
İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu ( ICSI / Mikroenjeksiyon)

İnfertilite (kısırlık) tanısı konulan çiftlerde aşılama ya da diğer tedavi yöntemlerinin cevap vermediği zaman düşünülmektedir.
Baba adayından elde edilen spermin sayı, hareketlilik ve yapısal özellikler yönünden yeterli özelliklere sahip olmadığı (ağır sperm bozuklukları), kadının tüplerinin tıkalı olduğu, yumurta sayısının az olduğu ya da daha önceki tüp bebek denemelerinde döllenme problemiyle karşılaşan çiftlere mikroenjeksiyon yöntemi uygulanmaktadır

İlaç tedavisi ve yumurta gelişiminin takibi

Tedavinin temelini yumurtalıkların uyarılması için hormon iğneleri kullanmak oluşturur. Amaç, bir adet döneminde yeterli sayıda olgun yumurta elde etmektir. Bunun için çeşitli tedavi protokolleri uygulanır.

Yumurta toplama ve eşten sperm alınması


Tedavi sonucunda gelişen ve olgunlaşan yumurtaların toplanması genel anestezi altında yapılmaktadır. Bu yumurtaların vücut dışında, eşten alınan ve çeşitli yöntemlerle hazırlanan spermler ile bir araya getirilmesine ise döllenme adı verilir.

Mikroenjeksiyon

Bu yöntemle döllenme işlemi baba adayından elde edilen tek bir sperm hücresinin anne adayından alınan olgun bir yumurta içerisine enjekte edilmesiyle gerçekleşmektedir. Bu yöntem kullanılarak normal koşullarda işleme alınan yumurtaların % 50-90′nı başarılı bir şekilde döllenmektedir.

Kadından elde edilen yumurtaların, kendi vücudu dışında, eşinin spermleri ile laboratuvarda döllenmesi anlamına gelir. Bu işlem sonucunda oluşan embriyo/embriyolar rahim içine yerleştirilir. Embriyolardan bir tanesinin rahim içine tutunması ile normal bir gebelik başlar ve sağlıklı bir çocuk sahibi olunabilir.

Embriyo Transferi

Yumurtaların, döllenmesi sonucu oluşan embriyoların rahim içine yerleştirilmesi işlemi embriyo transferi olarak adlandırılır. Embriyo transferinden sonra, embriyoların rahim içine tutunup gebelik oluşturması beklenir.

Embriyo Dondurma

Transfer işlemi sonrası artan iyi kaliteli embriyolarınız varsa daha sonra kullanılmak üzere saklanabilir. Bu saklama işleminde iyi kaliteli embriyolarınız özel koruyucu besiyerleriyle bazı özel işlemlerden geçirilir ve daha sonra -196 C° soğukta ileri bir zamanda kullanılmak üzere saklanır.

Ne zaman embriyo donduruyoruz?

Transfer sonrası artan iyi kalitede embriyonuz varsa
Embriyo transferi için endometriyal kalınlık yeterli değilse
Endometriyal polip tespit edilirse
Embriyo transferi zamanı kanamanız olursa
Polikistik over sendromlu hastalarda ovaryan hiperstimülasyon sendromu oluştuğunda

Toplanan oositlerden oluşan embriyolar daha sonra transfer edilmek üzere dondurulabilir. Böylece, ileride yumurtalıkların uyarılması ve yumurtaların toplanması gibi pahalı ve zahmetli işlemlere gerek kalmadan tekrar gebelik şansı verilebilir. Dondurulan embriyolar gebe kalmayan veya gebe kalıp doğuran hasta için ikinci bir deneme şansı olur.

Dondurulmuş embriyolar çözüldüğünde canlılık oranı nedir?

Dondurulan embriyoların kalitesi, büyük ölçüde çözme sonrası canlı kalma oranlarını belirlemektedir. Bu oran yaklaşık % 70-80 arasındadır.
Telefon: + 90 212 347 10 49 | Gsm: + 90 532 573 23 76 | E-mail: info@umitozekici.com.tr | Adres: Cemal Şair Sokak No:2 Mecidiyeköy/İstanbul