Endometrial Ko-Kültür
(Endometrial Co-Culture)

Ko-kültür rahim içi hücrelerin kullanılmasıyla embriyolar için hazırlanan bir tür yardımcı besi yeri ortamıdır. Bu yöntemin en sık kullanılan türü olan endometrial ko-kültür yönteminde adetin 21. günü hastanın rahim duvarından (endometrium) bir kanül yardımıyla doku örneği alınır. Bu doku örneği ya dondurularak daha sonra kullanılmak üzere stoklanır ya da hemen o dönemde kullanmak üzere kültüre edilir. Doku örneği laboratuar ortamında, özel besiyerleri kullanılarak saklanır ve yapay bir rahim içi dokusu oluşturulur.  Daha sonra elde edilen embriyolar bu yapay rahim dokusu üzerine kültüre edilmek üzere aktarılırlar. Bu sırada rahim hücreleri tarafından salınan bazı maddeler ile embriyoların doğal ortamlarındaki gibi beslenmeleri ve daha iyi kalitede gelişmeleri hedeflenir. Embriyonun gelişmesi için gerekli olan maddeleri içeren ko-kültür ortamlarında ayrıca, embriyo için zararlı olabilecek artıkları embriyo çevresinden uzaklaştıran maddeler de bulunduğu gösterilmiştir. Elde edilen embriyolar genellikle blastosist evresi olarak adlandırılan 5-6. günler arasında transfer edilmektedir. Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında, embriyoları yavaş ve/veya kötü kalitede gelişen çiftlerde yardımcı teknik olarak ko-kültür kullanılabilir. Yapılan çalışmalarda embriyo gelişimini 5-6. güne kadar destekleyen kompleks ardışık medyumların kullanıldığı günümüzde ko-kültür uygulamasının yeni medyumlara göre gebelik ve implantasyon oranında anlamlı bir artış sağlamadığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla ko-kültür günümüzde etkinliği ispatlanmış olmaması nedeniyle yaygın olarak kullanılan bir yöntem değildir.
Telefon: + 90 212 347 10 49 | Gsm: + 90 532 573 23 76 | E-mail: info@umitozekici.com.tr | Adres: Cemal Şair Sokak No:2 Mecidiyeköy/İstanbul