IMSI
(Intra-Cytoplasmic Morphologically - Selected Sperm Injection)

Yardımcı üreme tekniklerinde, spermin herhangi bir nedenle yumurtaya ulaşamadığı veya yumurta zarını aşamadığı erkek infertilitesinde, ICSI yöntemi başarıyla kullanılmaktadır. Bu yöntemde tek bir sperm yumurtanın içerisine iğne yardımıyla mikroskop altında enjekte edilir ve döllenme sağlanmaya çalışılır. Standart mikroenjeksiyon (ICSI) uygulamalarında canlı sperm hücresi en fazla 400×2 kat büyütülmektedir. Bu büyütmede spermin genel morfolojik özellikleri (baş yapısı, boyun yapısı ve kuyruk yapısı) incelenebilir. Fakat sperm hücresinin baş yapısında yer almakta olan organeller ve vakuol gibi olmaması gereken yapılar ve hücre çekirdeği incelenememektedir. Kaliteli ve implantasyona elverişli bir embriyo elde edilmesi ve anomali riskinin en aza indirilmesi için en ideal yumurtanın ve spermin seçilebilmesi gerekmektedir. Sperm seçiminde görüntüyü iyileştirmek için geliştirilen bu yöntem ile özel bir mikroskop ve dijital görüntüleme kullanılarak spermlerin değerlendirilmesinde yüksek büyütmeli (6000-8000 kat) bir görüntü alınarak  canlı spermlerde hücre içi yapıları ve hücre çekirdeği morfolojisi detaylı bir şekilde incelenmektedir. Böylelikle normal ya da normale en yakın spermlerin ayrıntılı seçimleri sonrasında yapılan mikroenjeksiyon işlemi ile %25 ile %40 arasında daha yüksek döllenme sağlanabilinmektedir. Bu yöntem ile spermin morfolojik bütünlüğü ve gebelik oranları arasında bir ilişki olduğu ortaya çıktı. Bu geliştirilmiş ICSI tekniğine IMSI (intracytoplasmic morphologically selected sperm injection) adı verildi. Genetik ve çevresel faktörler, erkek speminde çeşitli derece ve şiddette DNA hasarına yol açmaktadır. Genellikle tüp bebek tedavisinde uygulanan ICSI tekniğinde hasarlı DNA içeren spermler kullanılma ihtimali daha yüksektir. IMSI canlı spermde DNA hasarı olup olmadığını gösteren en iyi tekniktir. Araştırmalarda sperm DNA hasarı ile sperm kafasında vakuol oluşumu arasında doğru bir orantının bulunması IMSI tekniğinin kapılarını açmıştır. Morfolojik bozukluğu olmayan spermlerin kullanılması ile elde edilen embriyolarda anöplodi riski de daha düşük olmaktadır. IMSI yöntemi ile en iyi sperm seçimi yapılmakta ve bu sayede, döllenme, embriyo kalitesi, blastokist oluşumu, gebelik oluşması oranları artarken, gebeliğin sonlandırılmasına daha az ihtiyaç duyulmaktadır. Zaman alan ve daha maliyetli bir işlem olmasına rağmen IMSI sperm seçiminde, özellikle erkek kısırlığı ve tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları durumunda kullanılmaya değer bir yöntemdir ve kullanımı giderek artacaktır. 
Telefon: + 90 212 347 10 49 | Gsm: + 90 532 573 23 76 | E-mail: info@umitozekici.com.tr | Adres: Cemal Şair Sokak No:2 Mecidiyeköy/İstanbul