Dinamik Embriyo Takibi
 (Embryoscope) 

Tüp bebek tedavilerinde eşlerden alınan yumurta ve spermler mikroenjeksiyon yöntemi ile döllenir. Dölleme işleminden 16-18 saat sonra normal döllenen yumurtalar ayrılarak embriyo kültürüne bırakılır. Kültür süresi çiftin özellikleri ve embriyo sayısı dikkate alınarak 2-5 gün arasında değişir. Bu süre içinde eğer geleneksel inkübatörler kullanılıyorsa ortalama günde bir kez embriyolar dışarı çıkarılarak gelişimleri not edilir. Bu sistemde embriyoların dışarıya alınmasının gelişimine zarar vereceği düşünüldüğü için daha fazla çıkarılıp incelenmesi mümkün değildir. Embriyoskopi sistemi, dahili kamerası olan ve her embriyonun belirli aralıklarla 24 saat süre ile fotoğrafını çekerek kaydeden özel bir inkübatör sistemidir. Embriyolar dış ortama ve kontrol sürecindeki etkilere maruz kalmadan takip edilir. Bu sayede embriyolar dış ortama çıkarılmadan sürekli izlenebilmektedir. Embriyoların morfolojik (yapısal) özellikleri yanında embriyo gelişim hızı ve zamanlaması da izlenerek farklı zaman dilimlerindeki hücre bölünmeleri gözlenerek transfer işlemi ve gebelik oluşturma potansiyeli en yüksek olan embriyolar seçilir. Her hasta için uygulanabilir ve başarısız IVF denemesi olan hastalar için daha detaylı bir incelemeye imkan sağlar. Tüm embriyoların gelişimlerine ait verilerin saklandığı ve analiz edildiği bir bilgi işlem ünitesi olarak görev yapar. Her hastanın tüm embriyolarının gelişimi hakkında karşılaştırmalı bilgiler sunar, hatta önceki tedavilerdeki embriyo gelişimleri ile karşılaştırılabilmek mümkündür. 
 
Embriyoların inkübasyon süresince daha önceden bilinmeyen bazı özelliklerinin hamilelik için belirleyici olabildiği çalışmalarda gösterilmiştir. Düzensiz bölünen veya hızlı bölünen embriyoların tutunma şansının daha az olduğu, bu sistem sayesinde tespit edilebilir. İkinci bölünmesini 5 saatten önce yapan embriyolar ile gebelik oranının çok düşük olduğu raporlanmıştır. Hızlı bölünme durumunda embriyo DNA'sı yeterince kopyalanamamaktadır. Her ne kadar bilimsel çalışmalarda yararlı etkisi gösterilebilmiş olsa da, halen karşılaştırmalı bilimsel çalışmalarda, gebelik oranları açısından klasik embriyo değerlendirme yöntemlerine göre embriyoskopi sistemlerinin daha avantajlı olduğu kanıtlanamamıştır. Embriyoskopi sistemiyle ilgili netleştirilmesi gereken diğer bir bilimsel konu ise embriyo bölünme evrelerinin dış faktörlerden (hastaya uygulanan stimülasyon protokolü, laboratuvarda embriyo kültürü detayları, kullanılan kültür sıvıları, ısı farklılıkları gibi) ne kadar etkilendiği ve eğer etkileniyorsa buna bağlı olarak bu faktörlerin bölünme evrelerinde ideal zaman aralıklarını ne yönde değiştirdiğidir. Aksi halde bu zaman aralıklarının dünya genelinde olarak standardizasyonu mümkün olamayacaktır ve önerilen zamanlamaya bağlı yeni skorlama sistemi farklı tekniklerle çalışan farklı laboratuvarlarda sapma gösterecektir. 
 
Telefon: + 90 212 347 10 49 | Gsm: + 90 532 573 23 76 | E-mail: info@umitozekici.com.tr | Adres: Cemal Şair Sokak No:2 Mecidiyeköy/İstanbul