ERA Testi
 (Endometrium Receptivity Test) 

Çiftlerin geçmiş 3 tüp bebek denemesinde toplamda en az 4 adet kaliteli embriyo transfer edilmesine rağmen gebe kalamaması durumu tekrarlayan implantasyon (rahime embriyonun tutunamaması) başarısızlığı olarak tanımlanmaktadır ve tüp bebek uygulamalarında hala tam olarak çözülememiş bir problemdir. Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı tanısı için transfer edilen embriyoların kaliteli olması önemlidir. Eğer düşük kalitede embriyo gelişirse implantasyon başarısızlığına daha çok düşük embriyo kalitesi sebep olur. Tüp bebek uygulamasında kaliteli embriyo gelişmesine rağmen embriyonun implantasyonunda problem varsa, olumsuzluğa neden olabilecek diğer faktörlerin yani hem embriyo hem de uterus kaynaklı faktörlerin daha detaylı incelenmesi gerekir.

Uterus ile ilgili yapısal problemlerin çözümünde histereskopi ile uterus kavitesinin görüntülenerek, embriyonun tutunmasını sonrasında da gebeliğin devam etmesini engelleyen problemlerin düzeltilmesi ilk seçenektir. Tekrarlayan implantasyon başarısızlığında problemlerden biri embriyonun transfer edildiği günün uygun zaman aralığında olmamasıdır ve yapılan çalışmalarda tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olan kadınların yaklaşık %25’inde bu problem sorumlu tutulmaktadır. Bu problem, ERA (endometrium receptivity assay) olarak bilinen uterusun embriyoyu kabul edeceği en uygun zamanı belirleyen moleküler biyoloji tabanlı bir test ile çözülebilir. Bu testle uterusta faliyet gösteren 200’ün üzerinde farklı gen analiz edilerek uterusun embriyo transferi için uygun olup olmadığı tespit edilmektedir. ERA için hastalarda normal over rezervi olmalı, endometrial kalınlık 6mm’den fazla olmalı ve uterusta implantasyona engel olabilecek hidrosalpinks, submukozal miyom veya polip gibi anatomik problemler olmamalıdır. ERA testi uygulamadan önce çiftlerin karyotiplemesi yapılmalı ve embriyonun uterusa implantasyonuna engel olabilecek lupus antikoagulan Ab, homosistein, faktör V leiden mutasyonu, protein C aktivasyonu, MTHFR enzim mutasyonu gibi trombofili testlerinin yapılması gerekir.
 
Öncelikle ERA testi yapılacak çiftlerin tüp bebek yöntemiyle elde edilen kaliteli 3. gün veya 5. gün embriyoları transfer edilmeyerek dondurulur. Tedavi bittikten en az iki ay sonra endometriumun kalınlaştırılmasının amaçlandığı doğal siklusda LH yükseldikten 7 gün sonra ya da hormonal ilaçlarla uyarılmış siklusta progestrona başlamadan 5 gün sonra pipel ile endometrial biyopsi yapılır ve dokular özel bir tüp içinde genetik merkezine gönderilir. Eğer endometrium, belirlenen günler için embriyonun transferine uygunsa bir sonraki mens döneminde donmuş embriyo transferi planlanır. ERA test sonucu negatif çıkarsa yani belirlenen günler açısından endometrium embriyo transferine uygun değilse, endometrial biyopsi işlemi farklı günlerde tekrar yapılır ve en uygun günün tespit edilmesi sağlanır. ERA sonucu prereceptive (duyarlılık öncesi) ya da postreceptive (duyarlılık sonrası) gibi yorumlanması durumunda tekrar endometrial biyopsi yapılmadan belirlenen günlerden ya 1-2 gün önce ya da 1-2 gün sonra embriyo transferi gerçekleştirilir. Çalışmalarda tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olan olguların yaklaşık 40 %’ında klinik gebelik elde edilemediği bildirilmiştir.
 
Telefon: + 90 212 347 10 49 | Gsm: + 90 532 573 23 76 | E-mail: info@umitozekici.com.tr | Adres: Cemal Şair Sokak No:2 Mecidiyeköy/İstanbul